Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026

1. 07 grudnia o godz. 10.00
Zebranie pracowników z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (§ 14 pkt 1 Statutu IBB PAN).

2. 07 grudnia o godz. 12.00
Zebranie pracowników naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, innych niż wymienieni w pkt 1; tzn. osoby zatrudnione na stanowisku asystenta i adiunkta nieposiadające stopnia dr hab. (§ 14 pkt 3 Statutu IBB PAN).

3. 07 grudnia o godz. 14.00
Zebranie osób wybranych o godz. 10.00 do Rady Naukowej IBB PAN i członków Akademii wskazanych do udziału w pracach Rady Naukowej IBB PAN przez Wydział II Nauk Rolniczych i Biologicznych PAN (§ 14 pkt 2 Statutu IBB PAN).

Zebrania 1, 2, 3 odbędą się w audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E).

Proszę o NIEZAWODNE i PUNKTUALNE przybycie na zebrania j.w.