Obrona rozprawy doktorskiej

Mgr Jarosław Steciuk

„Ocena funkcji biologicznej podjednostki typu SNF5 kompleksu SWI/SNF u Arabidopsis thaliana z wykorzystaniem nowej linii insercyjnej z inaktywacją genu kodującego tę podjednostkę”

Rozprawa, recenzje rozprawy oraz streszczenie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Praca dostępna jest również w bibliotece IBB PAN.

Obrona w trybie zdalnym, kliknij na następujący odnośnik aby dołączyć (wymagane korzystanie z aplikacji ZOOM). LINK

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w obronie pracy doktorskiej znajduje się pod poniższym linkiem: link