27th Warsaw Science Festival

Scientists from the Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences once again invite you to lessons and meetings as part of the 27th Warsaw Science Festival, which will start on Friday, September 15 and last until September 29, 2023. Detailed program available at: https://festiwalnauki.edu.pl/program In total, IBB PAN prepared 3 lessons (…)

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2023 r. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących: 1)    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów; 2)    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje: Konkurs na (…)

Dr Aleksandra Tymoszewska awarded for best doctoral thesis in 2022

Dr Aleksandra Tymoszewska received the Witold Drabikowski Award of the Polish Biochemical Society and Merck Sp. z o.o. for the best doctoral thesis in biochemistry in 2022. Congratulations! Thesis title: “Class II bacteriocins of Gram – positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance” Thesis supervisor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk Institute (…)

PhD thesis defence
on-line

MSc Julia Rachowka

“In search of the molecular mechanism of annexin-mediated chloroplast protection against oxidative stress in Arabidopsis thaliana.” (…)

PhD thesis defence
on-line

MSc Agata Jabczyńska

“Identification and functional analysis of novel RNA-binding proteins in human mitochondria” (…)