https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_start_tymoszewska_ang.jpg

START Scholarship

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_piknikanaukowy-540x318.png

IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym!

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 (…)

https://ibb.edu.pl/app/uploads/2022/05/20220518_ukraine.png

Stand with PhD students from Ukraine – Cолідарні з аспірантами з України

We invite Ukrainian doctoral students (aspirants) to participate in an internship in IBB PAS laboratories. The internship should start no later than June 10, 2022. Planned internship completion – September 30, 2022. The internship scholarships will be financed from the project awarded to the Institute by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). For (…)

PhD thesis defence
on-line

Łukasz Rymer, Msc

“Characteristics of a new protein import pathway to peroxisomes in yeast Saccharomyces cerevisiae with the use of catalase A as a model protein” (…)

Institute Seminar
on-line

Dr Somayeh Shahmoradi Ghahe

Laboratory of Molecular Basis of Aging and Rejuvenation, IBB PAS

The role of prefoldin complex in protein homeostasis (…)

PhD Student’s Seminar
online

Karolina Kasztelan
Identification and functional analysis of proteins involved in regulation of double-stranded RNA level in the nucleus of human cells

Karolina Maciak
Genetic basis of congenital hemolytic anemias (…)