Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w IBB PAN

Kończy się kadencja Zarządu WOPTBioch 2014-2022. W związku z tym serdecznie zapraszamy Członków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 28 września 2022 r.

Zebranie odbędzie się w Instytucie Biochemii i Biofizyki w sali E na I piętrze o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:15 w drugim terminie.

Polskie Towarzystwo Biochemiczne zostało założone w 1957 r. i zarejestrowane 12.12.1958 r. Towarzystwo należy do FEBS (Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych).

Wśród założycieli Towarzystwa był m.in. Prof. Tadeusz Korzybski, wieloletni pracownik Instytutu, a Członkami Honorowymi Towarzystwa dr Piotr Chomczyński oraz nieżyjący już prof. Korzybski i prof. David Shugar.

Towarzystwo zajmuje się szeroko pojętym upowszechnianiem wiedzy z biochemii i dziedzin pokrewnych. Co dwa lata odbywają się zjazdy Towarzystwa, gdzie prezentowane są najnowsze osiągnięcia z dziedzin BIO, biochemii, biologii, biofizyki i bioinformatyki. Towarzystwo wydaje dwa periodyki: Acta Biochimica Polonica i Postępy Biochemii.

Od 1996 r. Towarzystwo we współpracy z Ukrainą, a w 2011 r. także z Izraelem, organizuje Konferencje im. Jakuba Karola Parnasa, wybitnego biochemika, twórcy lwowskiej szkoły biochemicznej.

Towarzystwo jest podzielone na oddziały regionalne, w tym Oddział Warszawski, któremu aktualne przewodniczy prof. Joanna Kruszewska z IBB PAN.

WOPTBioch oparł swoją działalność na organizowaniu wykładów w postaci jednodniowych bloków tematycznych, prezentujących najświeższe osiągnięcia naukowe z dziedzin BIO.

Niektóre mini-sympozja połączono z dodatkowymi wydarzeniami jak workshop, wystawy, zbiórki charytatywne, loterie fantowe. Wykładowcy jednego z sympozjów napisali artykuły przeglądowe do specjalnego zeszytu Postępów Biochemii, który został wydany w 2018 r. pod redakcją prof. Teresy Żołądek i prof. Joanny Kruszewskiej.

W ciągu kadencji 2015-2022 PTB zorganizowało 15 mini-sympozjów na których 1549 uczestników wysłuchało 140 wykładów.