Rada Naukowa IBB PAN przyznała nagrody za najlepsze artykuły naukowe i prace doktorskie z roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że 13 października podczas IBB DAY wręczone zostały dyplomy laureatom nagród Rady Naukowej IBB PAN. Nagrodzone zostały najlepsze artykuły naukowe opublikowane przez badaczy z IBB w roku 2022 oraz autorzy najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w 2022 r.

W kategorii prac eksperymentalnych uhonorowane zostały następujące prace:

I miejsce

 • Dawid Owsian, Julita Gruchota, Olivier Arnaiz, Jacek K. Nowak
  The transient Spt4-Spt5 complex as an upstream regulator of non-coding RNAs during development.
  Nucleic Acids Research (2022) 50(5): 2603-2620
  DOI: 10.1093/nar/gkac106

II miejsce

 • Michał Krzysztoń, Ruslan Yatusevich, Magdalena Wrona, Sebastian P. Sacharowski, Dorota Adamska, Szymon Świeżewski
  Single seeds exhibit transcriptional heterogeneity during secondary dormancy induction.
  Plant Physiology (2022) 190(1): 211–225
  DOI: 10.1093/plphys/kiac265

III miejsce

 • Katarzyna Gawarecka, Joanna Siwińska, Jarosław Poznański, Agnieszka Onyśk, Przemysław Surowiecki, Karolina Sztompka,
  Liliana Surmacz, Ji Hoon Ahn, Arthur Korte, Ewa Świeżewska, Anna Ihnatowicz
  cis-Prenyltransferase 3 and alpha/beta-hydrolase are new determinants of dolichol accumulation in Arabidopsis.
  Plant, Cell and Environment (2022) 45(2): 479-495
  DOI: 10.1111/pce.14223
 • Anna Wawrzyńska, Justyna Piotrowska, Anastasia Apodiakou, Franziska Brückner, Rainer Hoefgen, Agnieszka Sirko
  The SLIM1 transcription factor affects sugar signaling during sulfur deficiency in Arabidopsis.
  Journal of Experimental Botany (2022) 73(22): 7362-7379
  DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erac371

W kategorii prac przeglądowych nagrodzona została praca:

 • Aleksandra Kuryłek, Monika Stasiak, Izabela Kern-Zdanowicz
  Virulence factors of Streptococcus anginosus – a molecular perspective.
  Frontiers in Microbiology (2022) 13: 1025136 (15 p.)
  Impact factor: 5.2
  DOI: 10.3389/fmicb.2022.1025136

Rada Naukowa przyznała również nagrody autorom najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w IBB PAN w roku 2022.

I miejsce

 • dr Damian Garbicz
  Tytuł rozprawy: Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym wśród stilbenów i oksepin oraz inhibitorów białek z rodziny ALKBH i HDAC. (Searching for compounds with anticancer activity among stilbens and oxepins, and ALKBH and HDAC protein inhibitors)
  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk, IBB PAN

II miejsce

 • dr Radosław Kotuniak
  Tytuł rozprawy: Kinetyka reakcji wiązania jonów miedzi z cząsteczkami transportowymi osocza krwi. (Kinetics of the copper ions binding reaction
  with blood serum transport molecules)
  Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Bal, IBB PAN

III miejsce

 • dr Aleksandra Tymoszewska
  Tytuł rozprawy: Bakteriocyny klasy II bakterii Gram-dodatnich – oddziaływania z receptorem i rozwój oporności. (Class II bacteriocins of Gram-positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance)
  Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, IBB PAN