Awards of the IBB Scientific Council for the best research articles and best doctoral dissertations of 2022

It is our great pleasure to announce that the IBB Scientific Council has awarded prizes for the best articles published by IBB’s scientists in 2022 and the best doctoral dissertations defended this year. On October 13, during IBB DAY, the award-winning authors have received their diplomas.

In the category of experimental articles the following works were honoured:

I prize

 • Dawid Owsian, Julita Gruchota, Olivier Arnaiz, Jacek K. Nowak
  The transient Spt4-Spt5 complex as an upstream regulator of non-coding RNAs during development.
  Nucleic Acids Research (2022) 50(5): 2603-2620
  DOI: 10.1093/nar/gkac106

II prize

 • Michał Krzysztoń, Ruslan Yatusevich, Magdalena Wrona, Sebastian P. Sacharowski, Dorota Adamska, Szymon Świeżewski
  Single seeds exhibit transcriptional heterogeneity during secondary dormancy induction.
  Plant Physiology (2022) 190(1): 211–225
  DOI: 10.1093/plphys/kiac265

III prize

 • Katarzyna Gawarecka, Joanna Siwińska, Jarosław Poznański, Agnieszka Onyśk, Przemysław Surowiecki, Karolina Sztompka, Liliana Surmacz, Ji Hoon Ahn, Arthur Korte, Ewa Świeżewska, Anna Ihnatowicz
  cis-Prenyltransferase 3 and alpha/beta-hydrolase are new determinants of dolichol accumulation in Arabidopsis.
  Plant, Cell and Environment (2022) 45(2): 479-495
  DOI: 10.1111/pce.14223
 • Anna Wawrzyńska, Justyna Piotrowska, Anastasia Apodiakou, Franziska Brückner, Rainer Hoefgen, Agnieszka Sirko
  The SLIM1 transcription factor affects sugar signaling during sulfur deficiency in Arabidopsis.
  Journal of Experimental Botany (2022) 73(22): 7362-7379
  Impact factor: 6.9
  DOI: https://doi.org/10.1093/jxb/erac371

In the category of reviews, the prize was awarded to:

 • Aleksandra Kuryłek, Monika Stasiak, Izabela Kern-Zdanowicz
  Virulence factors of Streptococcus anginosus – a molecular perspective.
  Frontiers in Microbiology (2022) 13: 1025136 (15 p.)
  DOI: 10.3389/fmicb.2022.1025136

The Scientific Council has also awarded prizes for the best doctoral dissertations defended in IBB PAS in 2022:

I prize

 • dr Damian Garbicz
  Title: Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym wśród stilbenów i oksepin oraz inhibitorów białek z rodziny ALKBH i HDAC. (Searching for compounds with anticancer activity among stilbens and oxepins, and ALKBH and HDAC protein inhibitors)
  Supervisor: prof. dr hab. Elżbieta Grzesiuk, IBB PAS

II prize

 • dr Radosław Kotuniak
  Title: Kinetyka reakcji wiązania jonów miedzi z cząsteczkami transportowymi osocza krwi. (Kinetics of the copper ions binding reaction with blood serum transport molecules)
  Supervisor: Prof. dr hab. Wojciech Bal, IBB PAS

III prize

 • dr Aleksandra Tymoszewska
  Title: Bakteriocyny klasy II bakterii Gram-dodatnich – oddziaływania z receptorem i rozwój oporności. (Class II bacteriocins of Gram-positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance)
  Supervisor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk, IBB PAS

Congratulations to all authors of the award-winning articles and dissertations!