Prace Dyplomowe i Praktyki

Nasza kadra ma duże doświadczenie w opiece nad studentami wykonującymi prace dyplomowe i staże. Chętnie przyjmujemy młodych studentów, którzy chcieliby wykonać pracę licencjacką, inżynieryjną, magisterską lub zdobyć doświadczenie w trakcie stażu/praktyk. Zachęcamy do zapoznania się z badaniami prowadzonymi przez poszczególne Pracownie i Zakłady Naukowe. Jeśli nie możesz zdecydować się, w której Pracowni lub Zakładzie chciałbyś uczestniczyć w badaniach napisz do nas o swoich zainteresowaniach i dołącz CV, a my pomożemy Ci w doborze opiekuna. Więcej informacji oraz dokumentację związaną z wykonywaniem pracy dyplomowej lub praktyk uzyskasz kontaktując się z Sekretariatem (secretariate@ibb.waw.pl).

Zachęcamy również do zapoznania się z ofertami dostępnymi w dziale „Praca”