PASIFIC na badania w IBB

Z przyjemnością informujemy, że dr Abdel Aziz Gad otrzymał grant w pierwszej edycji Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Nagrodzony projekt „Heterologous production of L-gulono lactone oxidase fused with human elastin like-polypeptide” (akronim: HELP-GULO) będzie realizowany w Pracowni Homeostazy Białek Roślinnych pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Agnieszki Sirko, Głównym celem badań będzie opracowanie wydajnej produkcji rekombinowanego enzymu oksydazy L-gulonolaktonowej (GULO) sprzężonej z ludzkimi polipeptydami elastynopodobnymi (HELP). W dłuższej perspektywie proponowane podejście będzie dawało możliwość stworzenia materiału do stosowania miejscowo na zranioną skórę.