Research Management Unit Announcements

Launch of MAPS Call for Multilateral Academic Projects

The Swiss National Science Foundation has launched the MAPS (Multilateral Academic Projects) call for projects carried out by scientists based in Switzerland in collaboration with research teams from Poland, Bulgaria, Croatia, Hungary, and Romania. Proposals may be submitted by the end of June. Under the call, Polish research teams will receive funding from the Swiss-Polish (…)

Protokol to the agreement on scietific cooperation between the Hungarian Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences for the period 2024-2026

In February 2024, the Protocol to the Agreement on Scientific Cooperation between the Hungarian Academy of Sciences and the Polish Academy of Sciences for 2024-2026 was signed. Protocol PAN-MTA_2024-2026_signed (…)

Konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową – nabór wniosków

Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków do konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, który Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje wraz z Francuską Akademią Nauk. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego. Celem nagrody, ustanowionej w 2019 r., jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. (…)

Nagroda im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Polskie Towarzystwo Biochemiczne ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2021 roku. Najlepsza praca zostanie wyróżniona nagrodą im. Witolda Drabikowskiego. Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach (…)

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs PASIFIC

Polska Akademia Nauk ogłosiła konkurs na program stypendialny dla wybitnych naukowców PASIFIC. Program PASIFIC oferuje atrakcyjne 2-letnie staże podoktorskie dla znakomitych naukowców dowolnej narodowości, pracujących w dowolnej dyscyplinie naukowej. Każdy stypendysta PASIFIC otrzyma miesięczny dodatek w wysokości ok. 2500 euro i w stosownych przypadkach, dodatkowy zasiłek rodzinny. Ponadto stypendyści PASIFIC otrzymają budżet na badania w (…)

Finansowane opłat za udział w konferencjach on-line

W związku z brakiem możliwości realizacji programów mobilnościowych związanym z panującą pandemią COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadza możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje. Wiecej informacji. Wnioski proszę (…)

Journal Checker Tool

Journal Checker Tool is now available. You can use it to test if your journal of interest meets NCN requirements. (…)