Nagroda im. Witolda Drabikowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego

Polskie Towarzystwo Biochemiczne ogłosiło konkurs na najlepszą pracę doktorską z biochemii wykonaną w polskiej instytucji badawczej, na podstawie której przyznanie stopnia doktora przez właściwą radę naukową nastąpiło w 2021 roku.

Najlepsza praca zostanie wyróżniona nagrodą im. Witolda Drabikowskiego.
Nagroda obejmuje premię pieniężną ufundowaną przez firmę Merck Sp. z o.o. oraz opublikowanie tez doktoratu na łamach kwartalnika „Postępy Biochemii”.

Zgłoszenia kandydatów do Nagrody może dokonać każdy pracownik naukowy ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora.

Zgłoszenie winno zawierać:

a) list przewodni od osoby zgłaszającej pracę według formularza zgłoszeniowego

b) plik pracy doktorskiej w formacie PDF

c) kopie recenzji w formacie PDF.

Zgłoszenia należy przesyłać do 1 marca na adres e-mail: biuro@ptbioch.edu.pl
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.ptbioch.edu.pl.