Bez kategorii

Składamy najlepsze życzenia

Z okazji nadchodzących Świąt życzymy wszystkim dużo zdrowia, odpoczynku i pięknych spotkań z bliskimi!  Niech rok 2024 będzie inspirujący oraz przyniesie światu pokój.   (…)

Sesja Naukowa IBB 2023

W dniach 10-12 października 2023 r. odbyła się na terenie Instytutu Sesja Naukowa IBB PAN. Podczas trzech intensywnych dni wszystkie zespoły naukowe pracujące w IBB miały szansę zaprezentować prowadzone aktualnie badania. Sesja była podzielona na siedem części tematycznych, w czasie których liderzy pracowni naukowych prezentowali niedawno zakończone i bieżące projekty. Pracownicy, studenci oraz współpracownicy Instytutu (…)

IBB DAY 2023

13 października odbył się IBB DAY, podczas którego mieliśmy okazję wspólnie spędzić czas oraz pogratulować osobom, które przyczyniły się do rozwoju IBB. Dyrektor dr hab. Róża Kucharczyk otworzyła uroczystość, prezentując dane dotyczące działalności IBB w ostatnim roku. Następnie wręczone zostały dyplomy dla autorów najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w roku poprzedzającym wydarzenie: (…)

Naukowiec z IBB PAN współautorem badań opublikowanych w Cell

W czasopiśmie Cell opublikowano pracę pt. „Design, construction, and functional characterization of a tRNA neochromosome in yeast” (https://doi.org/10.1016/j.cell.2023.10.015) opisującą utworzenie i scharakteryzowanie zupełnie nowego chromosomu w komórkach drożdżowych. Dokonanie jest unikalne, ponieważ pierwszy raz do organizmu Eukariotycznego wprowadzono chromosom zaprojektowany i zsyntetyzowany całkowicie od podstaw – tzw. neochromosom. W skład międzynarodowej grupy autorów badających funkcjonowanie (…)

Członkowie Pracowni Patogenezy Roślin IBB PAN podwójnie wyróżnieni przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Marty Grech-Baran i wsp., zatytułowana „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”, która ukazała się w New Phytologist została nagrodzona w konkursie im. Prof. Kazimierza Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2022 r. W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych wirusów roślinnych, (…)

Zakończyły się wybory członków do Komitetów Polskiej Akademii Nauk

Miło nam poinformować, że prof. Iwona Fijałkowska, prof. Joanna Kruszewska, prof. Jarosław Poznański oraz dr hab. Magdalena Krzymowska będą pracować w Komitecie Biologii Molekularnej Komórki, natomiast prof. Małgorzata Łobocka w Komitecie Biotechnologii. Więcej informacji: https://pan.pl/blog/informacja-o-wynikach-wyborow-do-komitetow-naukowych-polskiej-akademii-nauk/ (…)

Dr inż. Anna Detman uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”

W dniu 24.11.2023 odbyła się konferencja finałowa XV edycji konkursu Innowator Mazowsza. Dr inż. Anna Detman z Pracowni Białej Biotechnologii uzyskała I Nagrodę w kategorii „Innowacyjny Naukowiec” za pracę doktorską pt. „Analiza wybranych współzależności pomiędzy mikroorganizmami na etapie kwasogenezy i octanogenezy w beztlenowym rozkładzie materii organicznej”. Promotorem rozprawy doktorskiej była dr hab. Anna Sikora, prof. (…)

Zawiadomienie o wyborze prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w wyniku postępowania (…)

OPUS 25 – grant NCN dla dr. hab. Szymona Świeżewskiego

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Szymon Świeżewski otrzymał grant w ramach programu Narodowego Centrum Nauki OPUS 25. Tytuł projektu: Kontrola spoczynku nasion przez wirusy. Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-11-23-wyniki-opus22-preludium25 Gratulujemy i życzymy sukcesu w realizacji badań.   (…)

Posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego w IBB PAN

W dniu 23.11.2023 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN odbyło się posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPolar), które jest porozumieniem polskich instytucji naukowych zaangażowanych w badania w rejonach polarnych. W skład Konsorcjum wchodzi obecnie 10 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych, w tym IBB PAN. W celu zapoznania się z działalnością PKPolar zapraszamy do odwiedzenia (…)

Z portu w Kapsztadzie wypłynął statek R/S Noosfera

W dniu 17 listopada z portu w Kapsztadzie wypłynął statek R/S Noosfera. Dzięki współpracy z Ukraińskim Programem Antarktycznym już po raz trzeci mamy możliwość transportu 32 osób załogi, około 500 ton cargo, w tym paliwo na Polską Stację Antarktyczną im. H. Arctowskiego Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Tym samym statkiem płynie również załoga Ukraińskiej Stacji (…)

Rada Naukowa IBB PAN przyznała nagrody za najlepsze artykuły naukowe i prace doktorskie z roku 2022

Z przyjemnością informujemy, że 13 października podczas IBB DAY wręczone zostały dyplomy laureatom nagród Rady Naukowej IBB PAN. Nagrodzone zostały najlepsze artykuły naukowe opublikowane przez badaczy z IBB w roku 2022 oraz autorzy najlepszych prac doktorskich, którym stopień naukowy doktora nadano w 2022 r. W kategorii prac eksperymentalnych uhonorowane zostały następujące prace: I miejsce Dawid (…)