Dr Katarzyna Jonak laureatką EMBO Postdoctoral Fellowship

Nasza koleżanka dr Katarzyna Jonak została nagrodzona prestiżowym stypendium EMBO Postdoctoral Fellowship! Stypendia podoktoranckie EMBO wspierają wybitnych naukowców z tytułem doktora w prowadzeniu badań przez okres dwóch lat. W ramach projektu Katarzyna będzie badać, w jaki sposób niejednorodność rybosomów przyczynia się do regulacji syntezy białek oraz wpływa na zdrowie i długość życia u starzejących się organizmów. Jej interdyscyplinarny projekt łączy analizę komputerową z badaniami eksperymentalnymi na drożdżach S. cerevisiae i robakach C. elegans. Projekt będzie realizowany w pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia i Odmładzania kierowanej przez dr hab. Ulrike Topf. Gratulacje!

Więcej informacji na temat stypendiów podoktoranckich EMBO można znaleźć tutaj:

https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/postdoctoral-fellowships/