Pracownie usługowo-badawcze

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oferuje szeroki wachlarz usług badawczych. W sposób szczególny do tego celu dedykowane są nasze pracownie usługowo-badawcze oferujące dostęp do nowoczesnych metod proteomicznych i mikromacierzowych, sekwencjonowania DNA, oczyszczania białek rekombinowanych, analiz z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej lub jądrowego rezonansu magnetycznego.

Zakres usług może być rozszerzony przez ekspertyzę i infrastrukturę dostępną w naszych pracowniach badawczych lub jednostkach wspomagających, które również mogą świadczyć usługi komercyjne. Zapraszamy do zapoznania się z opisem poszczególnych pracowni i kolekcji materiałów.

Dr Anna Anielska-Mazur

Środowiskowa Pracownia Mikroskopii Fluorescencyjnej

Our facility provides researchers with equipment and expertise that are required for depicting cells and quantitative image analysis. Users are given the opportunity to perform their experiments independently or receive (…)

Prof. dr hab. Michał Dadlez

Środowiskowa Pracownia Spektrometrii Mas

Our facility performs biologically and medically oriented mass-spectrometry analyses. Our main services include quantitative and qualitative proteomic approaches, PTM analysis, and the targeted quantification of protein panels. The metabolomic division (…)

Dr Robert Gromadka

Środowiskowa Pracownia Sekwencjonowania i Syntezy DNA

Our facility provides services for DNA/RNA sequencing and oligonucleotide synthesis. Our sequencing technology portfolio includes first-generation sequencing (classic Sanger and fragment analysis), second-generation sequencing (next-generation sequencing) using Illumina instruments, and (…)

Dr hab. Marta Koblowska

Środowiskowa Pracownia Analiz Mikromacierzy

The Microarray Analysis Facility, founded in 2008, provides an extensive range of microarray-based services to researchers in the academic, pharmaceutical and commercial sectors. The team members are highly experienced in (…)

Dr hab. Ewa Szołajska

Środowiskowa Pracownia Hodowli Komórkowych i Produkcji Białek

Our facility provides to IBB researchers and PhD students access to BSL2 laboratory space and basic equipment that are required for research that involves mammalian cell cultures and flow cytometry. (…)

Dr Igor Zhukov

Środowiskowa Pracownia Biologicznego NMR

Our facility provides services for the nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy of biomolecules (peptides, proteins, RNA, DNA). One-dimensional and multidimensional NMR experiments on 1H, 19F, 15N, 13C, and 31P nuclei (…)