Wydarzenia

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Adrian Kasztelan

Consequences of GRP8 phosphorylation by ABA-non-responsive SnRK2 kinases (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Izabela Makałowska

Institute of Human Biology and Evolution, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poland

Sens/antisense pairs formed by two protein coding genes (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Milena Denkiewicz-Kruk

„Rola kompleksu GINS w utrzymaniu stabilności genomu w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Agnieszka Szczepankowska

Laboratory of Applied Microbiology, IBB PAS

Molecular and environmental aspects of the Lactococcus lactis  lytic phage biology (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Marlena Kisiała

„Badania strukturalne endonukleaz restrykcyjnych AvaII i TagI” (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Rafał Jastrząb
Cytostatic effects of protein fractions produced by Lactococcus lactis

Neuton Gorjão
POLR1D, a common subunit of RNA polymerases I and III, interferes with TOR signalling

(…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr hab. Magdalena Dziembowska

Laboratory of Molecular Basis of Synaptic Plasticity
Centre of New Technologies, University of Warsaw, Poland

The role of mitochondria in the pathomechanism of autism-associated neurodevelopmental disorders (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
zoom

mgr Izabela Rudzińska

“Rola białka Rbs1 w kontroli generalnej odpowiedzi na defekty biosyntezy tRNA u drożdży Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Monika Mitura

„Charakterystyka alfa-helikalnego białka KfrC – rola w stabilnym dziedziczeniu plazmidu RA3 z grupy niezgodności IncU” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Krzysztof Drabikowski

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

SUMO is a key stress response protein in Caenorhabditis elegans (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Dominika Nowak

„Rola HopBF1, efektora podobnego do kinaz białkowych, w wirulencji chorobotwórczych bakterii.” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Paulina Oksińska

„Udział SWI3D – podjednostki kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF w kontroli procesów regulacyjnych u Arabidopsis thaliana, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków transdukcji sygnału za pomocą hormonów” (…)