Wydarzenia

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Tomasz Turowski

Laboratory of Transcription Mechanisms, IBB PAS

Mathematical modelling of SARS-CoV-2 infection as a tool to reveal new viral mechanisms (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Emilia Samborowska

Mass Spectrometry Facility, IBB PAS

Mass spectrometry in medical laboratory: applications in therapeutic drug monitoring and pharmacokinetics (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Paolo Bernardi

University of Padova, Italy

Defining the molecular mechanisms of the mitochondrial permeability transition (…)

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

NOWY TERMIN: 3.02.2022 Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN. Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link Zanim dołączysz do spotkania, zapoznaj się z Klauzulą (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Łukasz Kozłowski

Institute of Informatics, University of Warsaw

Predicting isoelectric point and pKa dissociation constants

(habilitation seminar) (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Michał Marcinkowski

„Biochemiczna i biofizyczna charakterystyka dioksygenazy FTO” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Damian Garbicz

„Poszukiwanie związków o działaniu przeciwnowotworowym wśród stilbenów i oksepin oraz inhibitorów białek z rodziny ALKBH i HDAC” (…)

Seminarium doktoranckie
online

Agnieszka Bednarek
„Dissection of P1 bacteriophage holin functions reveals the biological sense of P1 lytic system complexity”

Magdalena Polakowska
„Distinguishing the structural properties of functionally different complexes of two gene products – an HDX-MS study of S100A8 and S100A9 proteins” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Radosław Kotuniak

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

Key Intermediate Species Reveal the Copper (II)‐Exchange Pathway in Biorelevant ATCUN/NTS Complexes

IBB Scientific Council Award Lecture (chemical sciences) (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Marta Grech-Baran

Laboratory of Plant Pathogenesis, IBB PAS

Extreme resistance to Potato Virus Y in potato carrying the Rysto gene is mediated by a TIR-NLR immune receptor

IBB Scientific Council Award Lecture (biological sciences) (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
online

mgr Karolina Kotecka

„Analiza funkcjonalna regulatorów transkrypcji PA3027 i PA3458 z Pseudomonas aeruginosa” (…)

Seminarium Doktoranckie
online

Anna Niemiro
„Role of NBR1 and LSU in regulation of catalase upon sulfur starvation”

Anna Stroynowska-Czerwińska
„Clustered PHD domains in mixed lineage leukemia proteins are attracted by acetylation-rich active promoters and enhancers” (…)