Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Sebastian Graczyk

„Wykorzystanie szlaku mewalonowego do zwiększenia właściwości biokontrolnych Trichoderma atroviride” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line, wymagana rejestracja

Prof. Michal Sharon

Weizmann Institute of Science, Israel

Beyond Ubiquitin: The Autonomous Power of the 20S Proteasome in Protein Degradation (…)

Seminarium
on-line

Prof. Terry Cooper

Microbiology and Immunology, University of Tennessee, USA

What you probably didn’t learn when you entered the laboratory (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Ismail Tahmaz

„Niekanoniczna funkcja molekularnego białka opiekuńczego prefoldyny w warunkach fizjologicznych i stresowych w  Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Elżbieta Filipczuk

„Biologiczne funkcje i mechanizmy działania unikatowych związków lipidowych, dolicholi w komórkach grzybów strzępkowych” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Complex metabolic pathways of mRNA vaccines.
Career Development Series (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Maciej Lirski

„Kluczowa rola histonów łącznikowych (H1) w utrzymaniu represji heterochromatyny u Arabidopsis” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Martyna Biernacka

„Analiza funkcjonalna białek NUDiX RppH oraz NudC jako potencjalnych czynników wirulencji bakterii Pseudomonas aeruginosa” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Krystyna Bińko

„Biogeneza podjednostek Atp6 i Atp9 syntazy ATP w drożdżach Saccharomyces cerevisiae” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr Anna Marusiak

The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines Polish Academy of Sciences

Mixed-Lineage Kinases – their role in cancer progression and mechanisms of resistance to cancer therapies (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Agnieszka Bednarek

„Analiza i biologiczne podstawy złożoności funkcji litycznych bakteriofaga P1” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Katarzyna Kamińska

„Identyfikacja i charakterystyka związków chemicznych znoszących aktywność endonukleazy wirusa grypy w kompleksie wirusowej polimerazy RNA” (…)