Wydarzenia

Seminarium doktoranckie
online

Małgorzata Rogala

Polyhydroxyalkanoates of polar region bacteria (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Bianka Świderska

Mass Spectrometry Facility, IBB PAS

New perspectives in proteomics: technologies and their applications in biological and medical research (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Aleksandra Tymoszewska

„Bakteriocyny klasy II bakterii Gram-dodatnich – oddziaływania z receptorem i rozwój oporności” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Małgorzata Orłowska

„Różnorodność składu genomów starych ewolucyjnie grzybów” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Katarzyna Mickiewicz

Newcastle University, UK

L-form bacteria and antibiotic evasion (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Dominik Rafalski

„Dioksygenazy Tet u kręgowców i bezkręgowców” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Alicja Wysocka

„Charakterystyka biochemiczna przedstawicieli hydrolaz peptydoglikanowych z rodziny M23 i ich wykorzystanie w opatrunkach przeciwbakteryjnych” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Mgr Bianka Świderska

Mass Spectrometry Facility, IBB PAS

New perspectives in proteomics: technologies and their applications in biological and medical research (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Magdalena Modrzejewska

„Rola czynników transkrypcyjnych PA2121 i PA2577 w sieci regulacyjnej Pseudomonas aeruginosa” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Małgorzata Jędrychowska

„Wpływ kompleksu GINS na utrzymanie stabilności powtarzających się sekwencji DNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Izabela Zawisza

OREKA Laboratories, ProConChem,
Nencki Institute of Experimental Biology PAS

R&D Seminar Series:
Technology Transfer in practice – importance and barriers (…)

Seminarium doktoranckie
online

Karolina Kasztelan
Identification and functional analysis of proteins involved in regulation of double-stranded RNA level in the nucleus of human cells

Karolina Maciak
Genetic basis of congenital hemolytic anemias (…)