Wydarzenia

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Michał Dmowski

Laboratory of DNA Replication and Genome Stability, IBB PAS, Poland

Contribution of non-catalytic subunits of the CMGE helicase-polymerase complex to shaping genome stability (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Stephen Jennings

Department of Antarctic Biology, IBB PAS, Poland

Glaciers: History written in the ice (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Joanna Grochowska
Identification and functional analysis of proteins involved in double-stranded RNA metabolism in human mitochondria

Yusufu Rouzimaimaiti
The catalytic triplex changes between the 1st and 2nd steps of splicing (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Dr Deborah Tribouillard-Tanvier

French Institute of Health and Medical Research (INSERM),  Institute for Cellular Biochemistry and Genetics (IBGC), Bordeaux, France

Yeast and mammalian models of mitochondrial diseases: mechanisms and drug screening (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Marta Zajbt-Łuczniewska

Heat Shock Transcription Factors A1 (HSFA1s) and SWI/SNF ATPase BRM regulate polyprenol biosynthesis (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Igor Helbrecht

„DNA methylation detection” (…)

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego
Audytorium im. prof. Gajewskiego (aula E)

Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3, dr Kinga Frąckiewicz

Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. dr hab. Leszek Pączek

Department of Immunology, Transplantology and Internal Diseases, Medical University of Warsaw; Department of Bioinformatics, IBB PAS, Poland

Translational Medicine in 2023 (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Anna Stroynowska-Czerwińska

„Udział domen rozpoznających modyfikacje DNA i chromatyny w kierowaniu K-specyficznych metylotransferaz (KMT2/MLL) do regulowanych przez nie genów” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. dr hab. Dorota Gryko

Institute of Organic Chemistry PAS, Poland

Vitamin B12 conjugates for biomedical applications (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Ismail Tahmaz
The function of the molecular co-chaperone prefoldin during cellular homeostasis

Marta Wiśniewska
The enemy within? Detection of the His-brace motif in the N-terminal peptide of HSA-DA (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Aniruddha Das

„Mechanizm i funkcje synergicznej współpracy ligaz ubikwityny CHIP i UFD-2.” (…)