Wydarzenia

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Ismail Tahmaz

„Niekanoniczna funkcja molekularnego białka opiekuńczego prefoldyny w warunkach fizjologicznych i stresowych w  Saccharomyces cerevisiae” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Elżbieta Filipczuk

„Biologiczne funkcje i mechanizmy działania unikatowych związków lipidowych, dolicholi w komórkach grzybów strzępkowych” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Complex metabolic pathways of mRNA vaccines.
Career Development Series (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Maciej Lirski

„Kluczowa rola histonów łącznikowych (H1) w utrzymaniu represji heterochromatyny u Arabidopsis” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Martyna Biernacka

„Analiza funkcjonalna białek NUDiX RppH oraz NudC jako potencjalnych czynników wirulencji bakterii Pseudomonas aeruginosa” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Krystyna Bińko

„Biogeneza podjednostek Atp6 i Atp9 syntazy ATP w drożdżach Saccharomyces cerevisiae” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr Anna Marusiak

The International Institute of Molecular Mechanisms and Machines Polish Academy of Sciences

Mixed-Lineage Kinases – their role in cancer progression and mechanisms of resistance to cancer therapies (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Agnieszka Bednarek

„Analiza i biologiczne podstawy złożoności funkcji litycznych bakteriofaga P1” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Katarzyna Kamińska

„Identyfikacja i charakterystyka związków chemicznych znoszących aktywność endonukleazy wirusa grypy w kompleksie wirusowej polimerazy RNA” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line, registration required

Prof. Mark Banfield

Plant Health Programme Lead, John Innes Centre, Norwich Research Park, UK

Engineering plant NLR immune receptors for resistance to blast disease (…)

Obrona rozprawy doktorskiej – ODWOŁANA
on-line

Mgr Karolina Bogusz

„Rola aktywności mTOR w regulacji oddziaływania białek p150Glued-AP-2β oraz kontroli poziomu i dystrybucji komórkowej białka Brg1” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Łukasz Grabowski

„Analiza bezpieczeństwa terapii fagowej stosowanej w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez serowary Salmonella enterica” (…)