Wydarzenia

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026

Wybory do Rady Naukowej IBB PAN na kadencję 2023-2026 (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Marzena Nowacka

„Badania strukturalne i biochemiczne odwrotnych transkryptaz wirusów pienistych” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

dr Jerzy Brzywczy

Laboratory of Plant Protein Homeostasis, IBB PAS

Aspergillus nidulans MetR transcription factor (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Anna Zawada

Impaired protein interactions within the replisome and their impact on the stability of microsatellite DNA sequences in Saccharomyces cerevisiae yeast cells (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Praveenraj Elancheliyan

„Rola białek zawierających domenę immunoreaktywnego antygenu raka jajnika (OCIAD) w procesie składania białkowych kompleksów wewnętrznej błony mitochondrialnej” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Marta Gapińska

„Struktura i mechanizm bakteryjnych odwrotnych transkryptaz zaangażowanych w mechanizmy antyfagowe” (…)

Seminarium Instytutowe
On-line

Dr Agnieszka Tudek

Nuclear and cytoplasmic RNA 3’end metabolism in Saccharomyces cerevisiae (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Paweł Ćwiek

„Identyfikacja nowych mechanizmów sygnałowych regulujących aktywność transkrypcyjną chromatyny u eukariontów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Aleksandra Robak

„Określanie etiologii płynów opłucnowych z zastosowaniem proteomiki celowanej opartej na metodach spektrometrii mas” (…)

Seminarium Doktoranckie
audytorium im. prof. Wacława Gajewskiego (aula E)

Adrian Kasztelan

Consequences of GRP8 phosphorylation by ABA-non-responsive SnRK2 kinases (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Prof. Izabela Makałowska

Institute of Human Biology and Evolution, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Poland

Sens/antisense pairs formed by two protein coding genes (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Milena Denkiewicz-Kruk

„Rola kompleksu GINS w utrzymaniu stabilności genomu w komórkach drożdży Saccharomyces cerevisiae.” (…)