Wydarzenia

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. Victor Zarsky

Department of Experimental Plant Biology, Charles University in Parague, Czech Republic

Exocyst complex – a logistic hub in land plant secretory pathways (…)

Seminarium Instytutowe
on-line

Rare Disease Day

Konferencja
„Kiedy dobre chęci nie wystarczą – czyli możliwość finansowania badań w chorobach rzadkich” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. Matthias Bochtler

Laboratory of Genome Engineering, IBB PAS

Novel nucleobase chemistry in momylation (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

mgr Pietro Boccaletto

„Nowe narzędzia do porównawczej analizy struktur i modyfikacji cząsteczek ncRNA. Rozwój i zastosowanie baz danych RNArchitecture i MODOMICS” (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. Dr Jörg Rademann

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry, Institute of Pharmacy, Freie Universität Berlin

Fragment-based drug discovery in academia: targeting the bacterial toxin pneumolysin and the cancer-related phosphatase SHP2 (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Karolina Bogusz

„Rola aktywności mTOR w regulacji oddziaływania białek p150Glued-AP-2β oraz kontroli poziomu i dystrybucji komórkowej białka Brg1” (…)

Seminarium Instytutowe
on-line, registration required

Dr Michał Koliński

Mossakowski Medical Research Institute, Polish Academy of Sciences, Poland

Development of multi-scale molecular modeling methods and their application to study complex protein systems (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr. Said El Alaoui

COVALAB S.A.S., Biotechnology company in Bron, France

Building the Pipeline of Novel Therapeutic Antibodies: From the Bench to the clinic (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Dr hab. Łukasz Opaliński

Faculty of Biotechnology, University of Wrocław, Poland

NCN AWARD LECTURE: Multivalency in biomedicine. Career Development Series (…)

Seminarium Instytutowe
Audytorium im. Wacława Gajewskiego

Prof. Krzysztof Liberek

Intercollegiate Faculty of Biotechnology of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk, Poland

FNP PRIZE LECTURE (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Bartosz Baranowski

„Zaawansowane metody analizy otoczeń genomicznych do przewidywania funkcji nowych niezbadanych rodzin genów” (…)

Obrona rozprawy doktorskiej
on-line

Mgr Joanna Grochowska

„Analiza roli wybranych białek odpowiedzialnych za obróbkę i dojrzewanie mitochondrialnego RNA w regulacji poziomu dwuniciowego RNA w mitochondriach człowieka” (…)