Aktualności

COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem

W imieniu organizatorów — Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN — serdecznie zapraszamy na sympozjum „COVID-19: diagnostyka, objawy kliniczne, leczenie, badania post mortem”, które odbędzie się on-line już 23 listopada w godzinach 10:00-14:00. Język: polski Uwaga: wymagana rejestracja TUTAJ. (…)

Nagrody Rady Naukowej za artykuły opublikowane w 2021

Miło nam poinformować, że 11 października podczas IBB DAY 2022 wręczono dyplomy laureatom nagród i wyróżnień Rady Naukowej IBB PAN za najlepsze artykuły opublikowane w 2021. W kategorii prac eksperymentalnych Rada przyznała: I nagroda: Anna Detman, Daniel Laubitz, Aleksandra Chojnacka, Pawel R. Kiela, Agnieszka Salamon, Albert Barberán, Yongjian Chen, Fei Yang, Mieczysław K. Błaszczyk, Anna (…)

Naukowcy z IBB współautorami nowej metody selekcji RNA

Naukowcy z IBB współautorami nowej metody selekcji RNA

Nowa metoda przygotowania RNA do sekwencjonowania wysokoprzepustowego Zespół naukowców pod kierunkiem dr Marii Górnej z Wydziału Chemii UW oraz dr hab. Agaty Starosty z IBB PAN opracował nową metodę przygotowania RNA do sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Odkrycie ułatwi badania ekspresji genów dla wielu gatunków grzybów, roślin i mikroorganizmów eukariotycznych. Metoda opracowana przez zespół dr Marii Górnej polega (…)

Pożegnanie

Z głębokim żalem żegnamy Panią prof. dr hab. Grażynę Palamarczyk, która zmarła 15 października 2022 r. Pani Profesor była wybitnym, rozpoznawanym na świecie specjalistą w dziedzinie glikobiologii. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN pracowała od 1970 r., a od 1992 r. była kierownikiem Pracowni Glikobiologii Grzybów. Przez lata mogliśmy czerpać z jej doświadczenia zawodowego, prowadzić (…)

IBB DAY już 11 października

Dyrekcja Instytutu wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów IBB PAN na „IBB DAY”, który odbędzie się 11 października 2022 r. Na prezentacje i wykłady zapraszamy do Audytorium im. Wacława Gajewskiego (sala E). Podczas przebywania w Audytorium rekomendujemy używanie maseczek ochronnych, które zostaną udostępnione przy wejściu. Wykłady odbędą się w języku (…)

Miniatura 6

NCN – Wyniki konkursu MINIATURA 6

Dr inż. Marta Hałasa oraz dr Kamila Patrycja Liput zostały laureatkami konkursu MINIATURA 6. Gratulujemy! Narodowe Centrum Nauki opublikowało piątą listę rankingową konkursu MINIATURA 6. Eksperci wyłonili do finansowania 115 wniosków na łączną kwotę ponad 4,7 mln złotych.  Badacze i badaczki w ramach przyznanych funduszy przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze lub konsultacyjne. Dr (…)

Festiwal Nauki

26. Festiwal Nauki w Warszawie

26. Festiwal Nauki w Warszawie kolejny raz z udziałem Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN! Festiwal Nauki rozpoczął się w piątek 16 i potrwa do 30 września 2022 roku. To ponad 600 wydarzeń w ciągu kilkunastu dni i ponad 1000 naukowczyń i naukowców zaangażowanych w ich prowadzenie. Spotkania festiwalowe organizują instytucje naukowe i edukacyjne, upowszechniające kulturę (…)

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w IBB PAN

Kończy się kadencja Zarządu WOPTBioch 2014-2022. W związku z tym serdecznie zapraszamy Członków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego do udziału w Walnym Zgromadzeniu Oddziału w dniu 28 września 2022 r. Zebranie odbędzie się w Instytucie Biochemii i Biofizyki w sali E na I piętrze o godzinie 15:00 w pierwszym terminie i 15:15 w drugim terminie. (…)

XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

W dniach 6-9 IX 2022 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Wykład plenarny wygłosi prof. Michał Dadlez, kierownik Pracowni Spektrometrii Mas w IBB PAN. Zjazd poświęcony jest problemom współczesnej biofizyki, medycznym zastosowaniom białek i kwasów nukleinowych, mechanizmom oddziaływań ligand-receptor, dynamice białek, biofizyce mitochondriów i in. Szczegółowy program Zjazdu (…)

Stypendium PASIFIC dla dr Katarzyny Jonak

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Jonak została nagrodzona grantem Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC w drugim naborze programu. PASIFIC jest organizowany przez Polską Akademię Nauk w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020. W drugim naborze zgłosiło się 200 kandydatów, a tylko 15 z nich zostało nagrodzonych stypendium. Wśród nich nagrodzono Katarzynę, która będzie prowadzić swoje (…)

Konferencja jubileuszowa L. Pasteura, Warszawa 29-30.11.2022

Życie Ludwika Pasteura było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie przykładem niezwykłej intuicji, dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji. Tegoroczny jubileusz to niepowtarzalna okazja do upamiętnienia życia i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów. Miło nam poinformować, że Instytut jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji pt. „The last word (…)

Dr Katarzyna Tołkacz wśród laureatów szóstej edycji konkursu SONATINA

Dr Katarzyna Tołkacz z naszego Instytutu wśród laureatów szóstej edycji konkursu SONATINA! Laureaci tej edycji podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze, np. z obszaru rolnictwa czy ekologii. Dr Tołkacz w swojej pracy analizuje związek zmian klimatu z rozprzestrzenianiem się pasożytów zewnętrznych (takich jak pchły i kleszcze) oraz przenoszonych przez nie pasożytów krwi, na przykładzie (…)