Aktualności

Stypendium PASIFIC dla dr Katarzyny Jonak

Z przyjemnością informujemy, że dr Katarzyna Jonak została nagrodzona grantem Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC w drugim naborze programu. PASIFIC jest organizowany przez Polską Akademię Nauk w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions, Horyzont 2020. W drugim naborze zgłosiło się 200 kandydatów, a tylko 15 z nich zostało nagrodzonych stypendium. Wśród nich nagrodzono Katarzynę, która będzie prowadzić swoje (…)

Konferencja jubileuszowa L. Pasteura, Warszawa 29-30.11.2022

Życie Ludwika Pasteura było drogą epokowych odkryć w dziedzinie chemii, biologii i medycyny, a jednocześnie przykładem niezwykłej intuicji, dociekliwości badawczej, a także ogromnej wytrwałości i determinacji. Tegoroczny jubileusz to niepowtarzalna okazja do upamiętnienia życia i osiągnięć jednego z największych umysłów wszech czasów. Miło nam poinformować, że Instytut jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji pt. „The last word (…)

Dr Katarzyna Tołkacz wśród laureatów szóstej edycji konkursu SONATINA

Dr Katarzyna Tołkacz z naszego Instytutu wśród laureatów szóstej edycji konkursu SONATINA! Laureaci tej edycji podejmują ważne dla współczesnej nauki zagadnienia badawcze, np. z obszaru rolnictwa czy ekologii. Dr Tołkacz w swojej pracy analizuje związek zmian klimatu z rozprzestrzenianiem się pasożytów zewnętrznych (takich jak pchły i kleszcze) oraz przenoszonych przez nie pasożytów krwi, na przykładzie (…)

Dr Katarzyna Jonak laureatką EMBO Postdoctoral Fellowship

Nasza koleżanka dr Katarzyna Jonak została nagrodzona prestiżowym stypendium EMBO Postdoctoral Fellowship! Stypendia podoktoranckie EMBO wspierają wybitnych naukowców z tytułem doktora w prowadzeniu badań przez okres dwóch lat. W ramach projektu Katarzyna będzie badać, w jaki sposób niejednorodność rybosomów przyczynia się do regulacji syntezy białek oraz wpływa na zdrowie i długość życia u starzejących się (…)

Naukowcy IBB PAN autorami ważnych badań na temat wirusów roślinnych

New Phytologist, prestiżowy periodyk naukowy o ponad 120-letniej tradycji, opublikował artykuł p.t. „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”. Autorami artykułu są Koleżanki i Koledzy z naszego Instytutu: Marta Grech-Baran, Anna Grupa-Urbańska, Małgorzata Lichocka, Jarosław Poznański i Jacek Hennig. W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych (…)

PASIFIC na badania w IBB

Z przyjemnością informujemy, że dr Abdel Aziz Gad otrzymał grant w pierwszej edycji Programu Stypendiów Podoktorskich PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk. Nagrodzony projekt „Heterologous production of L-gulono lactone oxidase fused with human elastin like-polypeptide” (akronim: HELP-GULO) będzie realizowany w Pracowni Homeostazy Białek Roślinnych pod opieką merytoryczną prof. dr hab. Agnieszki Sirko, Głównym celem badań (…)

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Z radością informujemy o sukcesach naszych badaczy. Siedmiu pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymało granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki Sonata 17 i Opus 22. W obu konkursach wpłynęło 3005 wniosków o łącznym budżecie blisko 3,3 mld zł; Spośród nich 589 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 19,6%. Gratulacje dla Małgorzaty Lichockiej, Agnieszki Sirko, (…)

Stypendium START

Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska z Pracowni Mikrobiologii Stosowanej otrzymała prestiżowe stypendium w programie START organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Stypendia są przyznawane dla najlepszych młodych naukowców z Polski, którzy reprezentują wszystkie dziedziny nauki. Gratulujemy! Mgr inż. Aleksandra Tymoszewska ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierunek: Biotechnologia. Następnie kontynuowała kształcenie w (…)

IBB PAN uczestniczy w Pikniku Naukowym

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest największą w Europie imprezą plenerową o tematyce naukowej. Tematem tegorocznego 25 Pikniku Naukowego jest woda. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN jest w gronie instytucji propagujących wiedzę w ramach Pikniku Naukowego. Staramy się pokazać naukę jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia. Odwiedzając stanowisko IBB PAN https://pikniknaukowy.pl/artykul/2935367 (…)

Solidarni z doktorantami z Ukrainy – Cолідарні з аспірантами з України

Zapraszamy doktorantów ukraińskich (spełniających kryterium aspiranta) do odbycia stażu w laboratoriach IBB PAN. Staż należy rozpocząć nie później niż 10 czerwca 2022. Planowany okres zakończenia stażu – 30 września 2022 r. Stypendia stażowe finansowane będą z funduszu projektu przyznanego Instytutowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Aby uzyskać szczegółowe  informacje prosimy o kontakt: recruitment@ibb.waw.pl Запрошуємо українських (…)

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Informujemy, że w IBB PAN zostaną zrealizowane kolejne granty przyznane przez Narodowe Centrum Nauki. Grant MAESTRO będzie realizowany pod kierunkiem dr. Kevina Waldrona. Dr hab. Roman Szczęsny i dr Michał Turek zrealizują granty SONATA BIS. Prof. Magdalena Boguta oraz prof. Wojciech Bal będą kierowali grantami PRELUDIUM BIS. Gratulujemy otrzymania grantów i życzymy kolejnych sukcesów! (…)

Naukowcy z IBB PAN współtwórcami publikacji w Nature

Miło nam poinformować, że dr Karolina Skorupińska-Tudek oraz prof. Ewa Świeżewska są współtwórczyniami badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie Nature. W publikacji przedstawiono strukturę białka WaaL z Cupriavidus metallidurans w kompleksie z produktem – difosforanem undekaprenylu. WaaL jest glikozylotransferazą katalizującą przyłączenie O-antygenu do rdzeniowego oligosacharydu lipidu A. Nowo zaprezentowana struktura CmWaaL stanowi niezbędne podstawy dla zrozumienia (…)