Zapraszamy na 27. warszawski Festiwal Nauki

Naukowcy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN po raz kolejny zapraszają na lekcje i spotkania w ramach 27. warszawskiego Festiwalu Nauki, który rozpocznie  się w piątek 15 i potrwa do 29 września 2023 roku. Szczegółowy program dostępny na stronie: https://festiwalnauki.edu.pl/program Łącznie IBB PAN przygotował 3 lekcje oraz 1 spotkanie festiwalowe. Jesteśmy również współautorami Zabawy terenowej https://festiwalnauki.edu.pl/zabawa-terenowa. (…)

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 grudnia 2023 r. Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących: 1)    ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów; 2)    ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje: Konkurs na (…)

Dr Aleksandra Tymoszewska nagrodzona za najlepszą pracę doktorską w 2022 r.

Dr Aleksandra Tymoszewska została laureatką nagrody Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck Sp. z o.o. za najlepszą pracę doktorską z biochemii w 2022 roku im. Witolda Drabikowskiego. Serdecznie gratulujemy! Tytuł rozprawy: „Class II bacteriocins of Gram – positive bacteria – interactions with the receptor and the development of resistance” Promotor: dr hab. Tamara Aleksandrzak-Piekarczyk Instytut (…)

Seminarium Instytutowe
on-line, registration required

Dr Miguel Montez-Mariano-Coelho

Department of Cell and Developmental Biology, John Innes Centre, Norwich Research Park, UK

Dynamic chromatin processes help plants respond to the environment (…)