5 grantów NCN dla naukowców z IBB PAN

Z radością informujemy o sukcesach naszych naukowców. Pracownicy i doktoranci Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymali 5 grantów w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 24, SONATA 18, PRELUDIUM BIS 4.
W rozstrzygniętych konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania. W czwartej edycji PRELUDIUM BIS złożono 248 wniosków a finansowanie otrzymało 58 zgłoszonych wniosków. Wskaźnik sukcesu IBB PAN 25%.

Gratulacje dla Wojciecha Bala, Anny Detman, Marty Grech-Baran, Katarzyny Jonak oraz Igora Żukowa!

Projekty zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN:
Prof. dr hab. Wojciech Bal
Mały nośnik miedzi (SCC), nieuchwytna kluczowa forma w homeostazie miedzi. Badania kinetyczne i analityczne. PRELUDIUM BIS 4

Dr Anna Detman
(kierownik grantu dr Aleksandra Chojnacka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Zagospodarowanie w celach nawozowych końcowego pofermentu po dwustopniowym, beztlenowym rozkładzie melasy do biowodoru i biometanu – analiza wpływu na właściwości chemiczne gleby, dynamikę mikrobiomu glebowego i wybrane indykatory wzrostu pszenicy. SONATA

Dr Katarzyna Jonak
Badanie odpowiedzi komórkowych na utlenianie białek rybosomalnych podczas starzenia. SONATA

Dr Marta Grech-Baran
Łagodzenie wpływu zmian klimatu na odporność roślin uprawnych poprzez modelowanie termo-stabilności receptorów odpornościowych. OPUS

Dr Igor Żukow
(kierownik grantu dr Natalia Karska, Uniwersytet Gdański)
Identyfikacja kluczowych elementów strukturalnych immunomodulacyjnych białek – inhibitorów transportera peptydów antygenowych TAP wybranych alfaherpeswirusów. SONATA

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-05-18-oglaszamy-wyniki-konkursow-opus-24-i-sonata-18