Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego

Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-3, dr Kinga Frąckiewicz

Ramowy program szkolenia i materiały do zapoznania przed szkoleniem dostępne są pod linkiem https://ibb.edu.pl/central-services/pracownia-izotopowa/#content

Rejestrację uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać na adres: ior@ibb.waw.pl podając: imię i nazwisko, numer PN i numer pracowni izotopowej, w której zgłaszana osoba pracuje.

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników i doktorantów Instytutu wykorzystujących w swojej pracy związki znakowane izotopami promieniotwórczymi oraz dla wszystkich osób pracujących w pracowniach izotopowych kl. II lub kl. III.

W instytucie są to pomieszczenia: 106, 109, 110, 114, 118, 203, 207, 209, 210, 211, 214, 215, 218, 219 w budynku A; 231, 234, 311, 323, 402, 409, 412 w budynkach B i C; oraz 106F, 108F i 218F.

W szkoleniu mogą wziąć także udział wszystkie zainteresowane nim osoby.