Seminarium Instytutowe

Dr Phillip Gribbon

EU-OPENSCREEN ERIC

Discovery Research, Fraunhofer Institute for Translational Medicine and Pharmacology

EU-OPENSCREEN: Enabling chemical biology and early stage drug discovery

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.