Seminarium Instytutowe

Dr Anna Kotrys

Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, USA

Large-scale, single-cell analysis of mtDNA heteroplasmy dynamics reveals key role of environment-dependent selection
Career Development Series

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.