Seminarium Instytutowe

Prof. Wojciech Bal

Laboratory of Biological Chemistry of Metal Ions, IBB PAS

Time as hypothesis selector in metallomics

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.