Seminarium

Prof. dr hab. Malgorzata Burek

University Hospital Wuerzburg Department of Anaesthesiology, Intensive Care, Emergency and Pain Medicine

Protocadherin gamma C3 at the interface between brain endothelial cells and primary or metastatic brain tumors

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Host: Prof. dr hab. Tomasz Sarnowski