Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.

mec. Piotr Sękalski

Podstawowe szkolenie z praw autorskich dla pracowników i doktorantów IBB PAN.
Szkolenie ma na celu m.in. przedstawienie podstawowych zasad nawiązywania współpracy z podmiotem zewnętrznym, przedstawienie praw przysługujących twórcom oraz ich zobowiązań w stosunku do pracodawcy. Szkolenie poprowadzi mec. Piotr Sękalski (w języku polskim): link

Zanim dołączysz do spotkania zapoznaj się z Klauzulą RODO.