Dla obcokrajowców

Studia lub praca w kraju innym niż kraj pochodzenia to szczególna możliwość rozwoju naukowego, zdobycia nowego doświadczenia zawodowego i osobistego. To także bardzo duże wyzwanie. W Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN podejmujemy wysiłki aby pobyt obcokrajowców w Polsce i działalność w naszym Instytucie przebiegały efektywnie. Dostrzegamy duże korzyści jakie daje umiędzynarodowienie społeczności Instytutu. Rozumiemy, że pobyt w obcym kraju, z inną kulturą może wiązać się z wieloma trudnościami. Pracujemy nad tym aby wdrożyć rozwiązania, które ułatwią przezwyciężyć te trudności.

Naukowcom, studentom, którzy planują pobyt w Polsce polecamy zapoznać się z podstawowymi informacjami. Poniżej przedstawiamy przykładowe strony internetowe (nie bierzemy odpowiedzialności za publikowane treści):