Solidarni z doktorantami z Ukrainy – Cолідарні з аспірантами з України

Zapraszamy doktorantów ukraińskich (spełniających kryterium aspiranta) do odbycia stażu w laboratoriach IBB PAN. Staż należy rozpocząć nie później niż 10 czerwca 2022. Planowany okres zakończenia stażu – 30 września 2022 r. Stypendia stażowe finansowane będą z funduszu projektu przyznanego Instytutowi przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Aby uzyskać szczegółowe  informacje prosimy o kontakt: recruitment@ibb.waw.pl

Запрошуємо українських аспірантів взяти участь у стажуванні в лабораторіях IBB PAN. Стажування має розпочатися не пізніше 10 червня 2022 року. Планований термін закінчення стажування – 30 вересня 2022 року. Стипендії на стажування фінансуватимуться з фонду проекту, наданого Інституту Національним Агентством з Академічних Обмінів (NAWA). За детальною інформацією звертайтеся за адресою: recruitment@ibb.waw.pl