Stand with PhD students from Ukraine – Cолідарні з аспірантами з України

We invite Ukrainian doctoral students (aspirants) to participate in an internship in IBB PAS laboratories. The internship should start no later than June 10, 2022. Planned internship completion – September 30, 2022. The internship scholarships will be financed from the project awarded to the Institute by the Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA). For detailed information, please contact: recruitment@ibb.waw.pl

Запрошуємо українських аспірантів взяти участь у стажуванні в лабораторіях IBB PAN. Стажування має розпочатися не пізніше 10 червня 2022 року. Планований термін закінчення стажування – 30 вересня 2022 року. Стипендії на стажування фінансуватимуться з фонду проекту, наданого Інституту Національним Агентством з Академічних Обмінів (NAWA). За детальною інформацією звертайтеся за адресою: recruitment@ibb.waw.pl