Pożegnanie Profesor Anne-Lise Haenni

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 marca br. w Genewie zmarła profesor Anne-Lise Haenni związana naukowo m.in. z Pierre and Marie Curie University, Paris VI (Sorbonne Université), Centre National de la Recherche Scientifique, Paris Diderot University oraz Instytutem Biochemii i Biofizyki w ramach Polsko-Francuskim Centrum Biotechnologii Roślin (umiejscowionym w IBB PAN, dyrektor w latach 2000-2004, członkiem rady naukowej Centrum w latach 1994-2003). Prof. Haenni była także członkiem Rady Doradczej Centrum Doskonałości – Genomika IBB PAN (lata 2004-2010) oraz Polskiej Akademii Umiejętności.
Zainteresowania naukowe prof. Haenni skupiały się na RNA wirusach roślinnych. W jej dorobku znalazło się ponad 100 publikacji.
W czasie swojej wieloletniej działalności w Polsko-Francuskim Centrum Biotechnologii Roślin współpracowała z grupami badawczymi IBB PAN. Służyła radą, tak doświadczonym naukowcom jak i doktorantom. Była recenzentką 7 prac doktorskich zrealizowanych w ramach tej współpracy. Zapisała się w naszej pamięci jako osoba niebywale uważna, pełna pasji i życzliwości.

Przyjaciele z IBB PAN