Posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego w IBB PAN

W dniu 23.11.2023 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN odbyło się posiedzenie Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPolar), które jest porozumieniem polskich instytucji naukowych zaangażowanych w badania w rejonach polarnych. W skład Konsorcjum wchodzi obecnie 10 uczelni wyższych oraz 5 instytutów naukowych, w tym IBB PAN.
W celu zapoznania się z działalnością PKPolar zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: https://www.pkpolar.pl/o-konsorcjum/.