Niepodległa i niezależna Ukraina-Суверенна та незалежна Україна

Wobec agresji Federacji Rosyjskiej na niezależną i niepodległą Ukrainę wyrażamy sprzeciw w stosunku do działań podjętych przez stronę rosyjską. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć akcję humanitarną zachęcamy do udziału w zbiórkach publicznych oraz wsparcia działań podjętych przez społeczność IBB PAN.

Dyrekcja Instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej IBB PAN

  • W naszym hotelu z pełną opieką i wyżywieniem gościnę znalazło 50 osób (11-04-2022). Akcję mocno wsparł właściciel bufetu prowadzonego w IBB PAN.
  • Przygotowaliśmy salkę do zabaw dla dzieci, a nasi pracownicy oraz osoby z nimi zaprzyjaźnione organizują wyjścia do kin i muzeów oraz animacje dla dzieci.
  • Nasi pracownicy i studenci w ramach wolontariatu służą wsparciem i pomocą dla przebywających u nas rodzin z Ukrainy.
  • Trwa zbiórka rzeczy przekazywanych do Ukraińskiego Domu, która prowadzona jest we współpracy z Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.
  • Świadczymy pomoc prawną oraz medyczną dla naszych gości z Ukrainy.
  • Uruchomiliśmy wewnętrzny program IBB START umożliwiający krótkoterminowe zatrudnienie na START studentów, doktorantów i pracowników, tak aby rozpoczęli u nas pracę, a jednocześnie mieli możliwość aplikowania o inne środki lub zatrudnienie.
  • Złożyliśmy wniosek o stypendia dla doktorantów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, fundusze z Narodowego Centrum Nauki oraz z Polskiej Akademii Nauk.
  • Zorganizowaliśmy zakwaterowanie i transport dla członków ukraińskiej wyprawy antarktycznej oraz oczekujemy na przyjęcie 26 osób powracających z Ukraińskiej Stacji Antarktycznej Vernadsky w najbliższych tygodniach.
  • W ramach obsługi transportowej Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego nawiązaliśmy współpracę z Ukraińskim Programem Antarktycznym, która umożliwiła nam skorzystanie z ukraińskiego lodołamacza RV Noosfera, zawieszając tym samym współpracę z rosyjskim usługodawcą.