Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Z radością informujemy o sukcesach naszych badaczy. Siedmiu pracowników Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN otrzymało granty w konkursach Narodowego Centrum Nauki Sonata 17 i Opus 22. W obu konkursach wpłynęło 3005 wniosków o łącznym budżecie blisko 3,3 mld zł; Spośród nich 589 otrzymało dofinansowanie, ze średnim wskaźnikiem sukcesu 19,6%.

Gratulacje dla Małgorzaty Lichockiej, Agnieszki Sirko, Stephena Jenningsa, Adama Kawałka, Szymona Kubali, Pawła Siedleckiego, Michała Wandla!

Projekty naszych naukowców zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN:

dr Małgorzata Lichocka, Nowe aspekty biologii kwitnienia Arabidopsis thaliana – rola aneksyny 5 (ANN5) w reorganizacji aparatu translacyjnego podczas programu rozwojowego pyłku oraz w odpowiedzi na zmiany środowiskowe. OPUS

prof. dr hab. Agnieszka Sirko, Rola selektywnej autofagii w kontroli aktywności czynników transkrypcyjnych regulowanych przez ABA u Arabidopsis. OPUS

dr Stephen Jennings, Historia zlodowaceń Wyspy Króla Jerzego. SONATA

dr Adam Kawałek, Poszukwianie słabych punktów (podatności) Pseudomonas aeruginosa na antybiotyki z wykorzystaniem CRISPRi. SONATA

dr Szymon Kubala, Wpływ inaktywacji ATPaz BRM i SYD na organo-specyficzną kontrolę alternatywnej transkrypcji zależną od małych ATPaz, MINU1 i MINU2. SONATA

dr hab. Paweł Siedlecki (lider konsorcjum dr hab. Carlo Vascotto), Inhibicja szlaku MIA jako nowa metoda na zapobieganie metabolicznemu przeprogramowaniu opornych na terapię białaczkowych komórek macierzystych. OPUS

dr Michał Wandel, Odpornościowe platformy sygnałowe na bakteriach wewnątrzkomórkowych. SONATA