Naukowcy z IBB opisali nowy mechanizm kontroli kiełkowania nasion w suboptymalnych warunkach

Członkowie Pracowni Biologii Molekularnej Nasion kierowanej przez Szymona Świeżewskiego, we współpracy z Dariuszem Plewczyńskim i jego zespołem opisali mechanizm opóźniania kiełkowania przez nasiona w odpowiedzi na nieoptymalne warunki kiełkowania. Co zaskakujące, mechanizm ten opiera się o aktywację znanego w biologii nasion genu Delay of Germination 1 (DOG1) przez nowo poznany niekodujący białka transkrypt (lncRNAs). Został on nazwany przez autorów PUPPIES.

Aktywuje on ekspresję genu DOG1, spowalniając jego transkrypcję i powodując ładowanie większej liczby cząsteczek PolII na rundę transkrypcji genu DOG1. Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie EMBO Journal.

Artykuł jest dostępny pod adresem:
https://www.embopress.org/doi/full/10.15252/embj.2022112443