Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników IBB

19 lutego 2023 r., w Dniu Nauki Polskiej, wręczono Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku. W tym roku przyznano 66 nagród, z czego 52 indywidualne i 14 zespołowych.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż:

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, przyznawane m.in. za: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, twórczości artystycznej bądź kierowanie zespołami badawczymi, otrzymała dr hab. Róża Kucharczyk z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, czyli praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej; komercjalizację wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami bądź wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego, otrzymały dr hab. Anna Sikora oraz dr inż. Anna Detman z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN.

Nagrody wręczono podczas Gali Nauki Polskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na temat gali

     
dr hab. Anna Sikora oraz dr inż. Anna Detman z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN