Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Pracowników Instytutu

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Michał Dadlez oraz prof. dr hab. Joanna Kruszewska otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki odpowiednio za całokształt dorobku naukowego oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Gratulujemy!

 

Prof. dr hab. Michał Dadlez nagroda za całokształt dorobku naukowego

To niezwykle ważna i prestiżowa kategoria, w której wyróżnienia odbierają wybitne osobowości polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za swoją wieloletnią działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną. Laureaci to osoby, które w trakcie swoich karier zawodowych pełnią wiele ważnych ról oraz poświęcają się różnym aspektom działalności naukowej, a także akademickiej od opieki naukowej i dydaktycznej roztaczanej nad młodą kadrą naukową, przez prowadzenie badań, odkrywanie nowych technologii, tworzenie teorii i dzieł naukowych, po zarządzanie podmiotami i organizację ich działalności, nawiązywanie i rozszerzanie współpracy międzynarodowej oraz upowszechnianie wiedzy.

 

 

 

 

Prof. dr hab. Joanna Kruszewska nagroda za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej

Za znaczące osiągnięcia wdrożeniowe uznaje się:

  • praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
  • komercjalizację wyników działalności naukowej oraz knowhow związanego z tymi wynikami,
  • wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego.