Nagrody dla naukowców z IBB PAN

Z wielką przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Agnieszka Sirko oraz prof. dr hab. Wojciech Bal otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki odpowiednio za całokształt dorobku naukowego oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą rozprawę doktorską otrzymała dr Anna Kotrys.

Gratulujemy!

Link do gali wręczenia nagród