Członkowie Pracowni Patogenezy Roślin IBB PAN podwójnie wyróżnieni przez Komitet Biologii Molekularnej Komórki PAN

Publikacja dr Marty Grech-Baran i wsp., zatytułowana „The Rysto immune receptor recognises a broadly conserved feature of potyviral coat proteins”, która ukazała się w New Phytologist została nagrodzona w konkursie im. Prof. Kazimierza Bassalika na najlepsze polskie prace mikrobiologiczne opublikowane w 2022 r.
W artykule opisany został molekularny mechanizm prowadzący do rozpoznania różnych wirusów roślinnych, należących do rodziny Potyviridae, przez cytoplazmatyczny receptor Rysto. Detekcja wirusowego białka płaszcza uruchamia procesy obronne stanowiące podstawę zjawiska odporności na infekcje mikroorganizmów. Potywirusy stanowią największą grupą RNA wirusów, atakującą zarówno rośliny, jedno-, jak i dwuliścienne, w tym wiele gatunków użytkowych. Prezentowane w artykule wyniki są przykładem możliwości zastosowania odkryć nauk podstawowych w praktyce.

Ponadto, Prof. Jacek Hennig został nagrodzony Medalem im. Leona Marchlewskiego, za jego wkład w badania mechanizmów indukowanej odporności roślin na infekcje patogenne. Badania te dotyczyły zarówno percepcji obecności mikroorganizmów, jak i uruchamiania ścieżek sygnalnych informujących o infekcji oraz egzekucji reakcji obronnych. Wyniki jego badań publikowane były w prestiżowych periodykach takich jak: Cell, PNAS, Plant Cell, New Phytologist, Plant Journal itp. i wielokrotnie cytowane. Wychowankowie Prof. Jacka Henniga są w większości nadal związani z nauką, a troje spośród nich stworzyło własne grupy badawcze zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Serdeczne gratulacje dla całego Zespołu!