Publikacje

2021
Liczba publikacji: 203
SZARKOWSKA J., ĆWIEK P., SZYMAŃSKI M., RUSETSKA N., JANCEWICZ I., STACHOWIAK M., ŚWIĄTEK M., LUBA M., KONOPIŃSKI R., KUBALA S., ZUB R., KUCHARZ J., WIECHNO P., SIEDLECKI J.A., MARKOWICZ S., SARNOWSKA E., SARNOWSKI T.J., RRM2 gene expression depends on BAF180 subunit of SWISNF chromatin remodeling complex and correlates with abundance of tumor infiltrating lymphocytes in ccRCC. American Journal of Cancer Research (2021) 11(12): 5965-5978 IF 5.942 (2021)
WALCZAK P., SIKORA A., DETMAN A., DRĘŻEK K., Wywary gorzelniane jako źródło bakterii wykorzystujących do wzrostu etanol. Rozdział w: Nauki ścisłe i przyrodnicze – przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Red. J. Jędrzejewska, A. Danielewska; ISBN 978-83-67104-13-5, 2021, s. 50-61
SIKORA A., DETMAN A., WIKTOROWSKA-SOWA E., NOSEK M., SZEWCZYK M., NOWAK SZ., PIOTROWSKI J., Beztlenowy rozkład produktów ubocznych i odpadowych przemysłu cukrowniczego jako źródło biopaliw gazowych. Rozdział w: Nauki ścisłe i przyrodnicze – przegląd wybranych zagadnień, Wydawnictwo Naukowe Tygiel. Red. J. Jędrzejewska, A. Danielewska; ISBN 978-83-67104-13-5, 2021, s. 189-203
Items per page 10 20 50 100