Apel Polskiej Akademii Nauk

Szanowni Państwo,

Przekazujemy apel Polskiej Akademii Nauk.

Apel Polskiej Akademii Nauk w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych i szczególnej roli środowiska naukowego w odpowiedzialności za los państwa z dnia 28 września 2023 r.

Polska Akademia Nauk apeluje do wszystkich pracowników naukowych o wzięcie udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Niech nasz głos wyborczy pozwoli wyłonić kandydatów do Sejmu i Senatu, którzy poprowadzą Polskę drogą rozwoju opartego na wiedzy i kwalifikacjach światłych obywateli. Polska Akademia Nauk wyraża poparcie dla apelu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r. Dokument ten podkreśla znaczenie udziału w wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 15 października 2023 r. jako przejawu obywatelskiej postawy i troski o przyszłość Polski.

prof. Marek Konarzewski, Prezes PAN

źródło:
https://pan.pl/blog/apel-polskiej-akademii-nauk-w-sprawie-udzialu-w-wyborach-parlamentarnych/

List otwarty dyrektorów instytutów PAN do Polityków prowadzących kampanię wyborczą (30 września 2023 r.)
https://bip.pan.pl/artykul/228/1564/list-otwarty-dyrektorow-instytutow-pan-do-politykow-prowadzacych-kampanie-wyborcza-30-wrzesnia-2023-r

Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13 września 2023 r.
https://rgnisw.nauka.gov.pl/2023/09/15/apel-rady-glownej-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-do-czlonkow-spolecznosci-akademickiej-w-polsce-z-dnia-13-wrzesnia-2023-r/