Aktualności

/app/uploads/2022/02/2022-02-14_logo_1stpyc2022-540x318.png

1st Polish Yeast Conference

Are you an yeast researcher or are you using yeast as a model organism? If YES, you are invited to participate in the historic 1st Polish Yeast Conference, Rzeszow, 22-24.06.2022, organized by the Institute of Biochemistry and Biophysics PAS and University of Rzeszow. Finally, it will happen in the hybrid formula: on site in the (…)

/app/uploads/2022/01/mfilutowiczok-540x318.png

Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 3 stycznia 2022 r. odszedł w wieku 71 lat, Prof. Marcin Filutowicz, wybitny naukowiec, nasz kolega i przyjaciel. Prof. Filutowicz  był pracownikiem Instytutu w latach 1974-1980, pracował w Zakładzie Biochemii Drobnoustrojów. Był inicjatorem i współrealizatorem licznych projektów z zakresu mikrobiologii i biologii molekularnej. Stał się ekspertem w dziedzinie replikacji DNA (…)

/app/uploads/2022/01/perly_nauki_logo-scaled-1-540x318.jpg

Nowy program MEiN „Perły nauki”

Przedmiotem programu jest tworzenie wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Pierwszy nabór wniosków nowego programu „Perły nauki” potrwa od 4 stycznia do 18 lutego 2022 r. Więcej (…)

/app/uploads/2022/01/mc-100-lecie2_11-09-2021-1-e1641907213704-540x318.png

Pożegnanie

Z głębokim żalem informujemy, że 31 grudnia 2021 r. odszedł w wieku 71 lat nasz Kolega i Przyjaciel, wieloletni członek Rady Naukowej IBB PAN, prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN. Prof. dr hab. Marek Cieplak był wybitnym uczonym, zajmującym się zagadnieniami fizyki statystycznej, fizyki ciała stałego i fizyki biologicznej,  prowadzącym badania w IF (…)

/app/uploads/2022/01/dsc_3191a-1-1-e1641907341479-540x318.png

Pożegnanie

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 stycznia 2022 roku odszedł od nas przeżywszy 89 lat prof. dr hab. Jerzy Buchowicz, Dyrektor IBB PAN w latach 1984-1987, członek Rady Naukowej IBB PAN, współzałożyciel i wieloletni kierownik Zakładu Biochemii Roślin, wspaniały szef i nauczyciel. Nieodżałowany Profesorze, pozostanie Pan w naszej pamięci. Uroczystość żałobna odbędzie się (…)

/app/uploads/2021/12/20211219_arct5-540x318.jpg

Przebudowa Polskiej Stacji Antarktycznej

Akcja zaopatrzenia i kompleksowej przebudowy infrastruktury Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego oraz budowy nowego Budynku Głównego Stacji trwa! W tym roku operację logistyczną obsługują dwa statki, z których ATHS Lenga opuścił już Stację, a RV Proffesor Logachev właśnie wyruszył w 40 dniowy rejs z Gdyni. Oba statki w sumie przetransportują: 36 osób, 500 ton (…)

/app/uploads/2021/01/embo_logotype-1.jpg

Granty EMBO dla pracowników IBB PAN

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Agata Starosta i dr Michał Wandel otrzymali granty przyznawane przez European Molecular Biology Organization – tzw. Small EMBO Grant. Dr hab. Agata Starosta i dr Michał Wandel są laureatami programu EMBO Installation Grant (IG), którego zadaniem jest wspieranie młodych kierowników grup w utworzeniu pierwszej niezależnej pracowni. Small EMBO Grants (…)

/app/uploads/2021/05/ibb_news_ncn-pl-2.jpg

Naukowcy z IBB otrzymali granty NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20. Wśród laureatów konkursów znaleźli się: dr hab. Magdalena Kowalczyk, dr Michał Krzysztoń, dr hab. Justyna McIntyre, dr hab. Anna Muszewska, dr hab. Roman Szczęsny (konsorcjum, lider: prof. Joanna Kufel, UW), dr Igor Żukow (konsorcjum, lider: prof. Maciej Kozak, UAM) (granty OPUS) oraz mgr Anna (…)

/app/uploads/2021/11/nagroda_wydzial_ii_2021_pl-540x318.jpg

Nagroda Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Anna Kotrys, dr Łukasz Borowski, dr Zbigniew Pietras, dr Maciej Szewczyk działający pod kierunkiem dr. hab. Romana Szczęsnego otrzymał Nagrodę Wydziału II PAN za cykl prac nad mechanizmami regulującymi antysensowne transkrypty w mitochondriach człowieka oraz rolę dwuniciowego RNA mitochondrialnego. Gratulujemy! (…)

/app/uploads/2021/11/ibb_news_ncn-pl-1-540x318.jpg

Laureaci konkursu NCN – MINIATURA 5

Dr Anna Detman, dr Katarzyna Tołkacz, dr Adam Kawałek zostali laureatami konkursu MINIATURA 5 NCN. Gratulujemy! Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. (…)

/app/uploads/2021/11/20211107_nagrodyrn_2021.jpg

Nagrody Rady Naukowej za artykuły opublikowane w 2020

Miło nam poinformować, że Rada Naukowa przyznała nagrody za najlepsze artykuły opublikowane w 2020 roku przez pracowników  i doktorantów IBB PAN. W kategorii prac doświadczalnych Rada przyznała dwie równorzędne pierwsze nagrody pracom: Marta Grech-Baran, Kamil Witek, Katarzyna Szajko, Agnieszka I Witek, Karolina Morgiewicz, Iwona Wasilewicz-Flis, Henryka Jakuczun, Waldemar Marczewski, Jonathan D G Jones, Jacek Hennig. (…)

/app/uploads/2021/10/20211018_kotrys_premier-540x318.jpg

Nagroda Prezesa Rady Ministrów

Dr Anna Kotrys otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską pt. Analiza funkcjonalna białka C6orf203, nowego czynnika zaangażowanego w metabolizm RNA w mitochondriach człowieka. Dr Kotrys odbyła studia doktoranckie w Szkole Biologii Molekularnej IBB PAN. Gratulujemy! Dr Anna Kotrys ukończyła z wyróżnieniem studia licencjackie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, (…)