Agnieszka Kruszewska wiceprzewodniczącą Komitetu Polarnego PAN

Miło nam poinformować, że Agnieszka Kruszewska została wybrana na wiceprzewodniczącą Komitetu Badań Polarnych PAN.
Agnieszka Kruszewska, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, od 2012 roku zarządza logistyką Polskiej Stacji Antarktycznej im. Arctowskiego, a od 2018 roku nadzoruje również kompleksową przebudowę infrastruktury Stacji, o wartości 133 mln złotych. Agnieszka Kruszewska przez 4 lata (2017-2021) pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej The Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP) – po raz pierwszy w historii obecności polskiej delegacji w tym stowarzyszeniu – i do dziś pełni funkcję lidera prowadzącego spotkania najliczniejszej grupy stowarzyszenia, Peninsula Region (Region Półwyspu Antarktycznego). Od 2014 do 2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Polskiego Konsorcjum Polarnego zrzeszającego kilkanaście instytucji naukowych w Polsce zajmujących się badaniami polarnymi. Od 2023 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Konsorcjum. W latach 2019-2022 członkini Komitetu Badań Polarnych PAN, od 2023 roku przez trwającą 4 lata kadencję będzie pełnić funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Badań Polarnych PAN. Wiceprzewodnicząca Grupy Antarktycznej w Zespole ds. polityki polarnej państwa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, oraz Executive Expert w projekcie europejskim EuPolarNet2, który przygotowuje rekomendacje dla Komisji Europejskiej w zakresie priorytetów badań polarnych. Obecnie pracuje również nad rozprawą doktorską z prawa pt: „Prawne aspekty tworzenia i funkcjonowania polskich polarnych stacji badawczych”.
Agnieszka Kruszewska ma magisterium z zarządzania oraz ukończone studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN.