Zawiadomienie o wyborze prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2023 z 25 października 2023 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Jarosława Poznańskiego na dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 grudnia 2023 roku powołał prof. dr. hab. Jarosława Poznańskiego na dyrektora Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 30 listopada 2027 roku.