XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego

W dniach 6-9 IX 2022 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbywa się XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Wykład plenarny wygłosi prof. Michał Dadlez, kierownik Pracowni Spektrometrii Mas w IBB PAN.

Zjazd poświęcony jest problemom współczesnej biofizyki, medycznym zastosowaniom białek i kwasów nukleinowych, mechanizmom oddziaływań ligand-receptor, dynamice białek, biofizyce mitochondriów i in.

Szczegółowy program Zjazdu
https://18zjazd.ptbf.pl/