What you should know to become or raise an ERC laureate

Zapraszamy na spotkanie dotyczące prestiżowych grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla osób, które planują ubiegać się o granty ERC, jak i dla osób, które opiekują się młodymi naukowcami, którzy w przyszłości będą mogli stać się laureatami ERC, a także dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o wsparciu oferowanym przez Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Gośćmi spotkania będą laureaci grantów ERC: prof. Marcin Nowotny (MIBMiK) i dr. Krzysztof Szady (UJ).