Seminarium Instytutowe

dr hab. Rafał Mostowy

Małoposka Center of Biotechnology of the Jagiellonian University

How viruses employ a LEGO-based approach in coevolution with bacterial hosts

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.