Seminarium Instytutowe

Prof. Tomasz Sarnowski

Laboratory of Gene Expression Regulation, IBB PAS

Professor Nomination

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.