Seminarium Instytutowe

Dr Mikołaj Ogrodnik

Ludwig Boltzmann Institute for Experimental and Clinical Traumatology, Vienna, Austria

Spatiotemporal controls over healing and senescent cells in wounds, Career Development Series

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.