Seminarium Instytutowe

Prof. Victor Zarsky

Department of Experimental Plant Biology, Charles University in Parague, Czech Republic

Exocyst complex – a logistic hub in land plant secretory pathways

 

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.