Seminarium Instytutowe

Dr Stefan Bresson

Wellcome Centre for Cell Biology and Institute of Cell Biology, University of Edinburgh, UK

The transcriptional and translational landscape of coronavirus OC43 infection

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.