Seminarium Instytutowe

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski

International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, Poland

Complex metabolic pathways of mRNA vaccines.
Career Development Series

Informacja dla uczestników

Seminarium odbędzie się w Audytorium im. Wacława Gajewskiego i prowadzone jest w języku angielskim. Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych uczestników.  Prezentacja trwa do 40 minut, dyskusja do 20 minut.